A list of Norwegian companies in Tanzania:

Les mer
Photo: Maiken Solbakken.

On the 19th and 20th of September, the Royal Norwegian Embassy in Dar es Salaam organized «Norway-Tanzania Energy Business Seminar». The event was organized together with Innovation Norway East-Africa, and gathered over 80 representatives from the Norwegian and Tanzanian energy sector, as well as Tanzanian government officials.

Read more
Photo: Foto Kord AS.

Tanzania har hatt høy økonomisk vekst det siste tiåret, og bedrifters samfunnsansvar er et viktig verktøy for sikre at veksten gir langsiktige positive resultater for landet. Norske bedrifter i Tanzania har et selvstendig ansvar for å respektere menneskerettigheter, miljøet, arbeidstakernes rettigheter og anti-korrupsjon. Ambassaden prioriterer arbeidet med å fremme bedriftenes samfunnsansvar, ...

Les mer
Photo: LAEK.

On 19 th November 2014, Her excellency Ambassador Hanne Marie Kaarstad launched TEAM NORWAY in Tanzania during the Norwegian Business Seminar held at Golden Tulip, Dar es Salaam

Les mer

Monica Mæland, the Norwegian Minister of Trade, Industry and Fisheries has newly expressed a growing focus on the African market in the Norwegian Government's strategy. At the same time, Jotun is increasing its presence in the continent.

Les mer

Det anbefales å sette seg inn i Tanzanias lovgivning i god tid før man starter opp en virksomhet. Her er en oversikt over noen sentrale forskrifter knyttet til selskapsetableringer i Tanzania.

Les mer
Photo: MFA.

Tanzania kan være et strategisk utgangspunkt med tanke på markedstilgang, også til resten av Øst Afrika. Myndighetene i Tanzania oppmuntrer til investeringer, og tilbyr insentiver til bedrifter og investorer.

Les mer

Tanzania ligger på Afrikas østkyst rett sør for ekvator, og er navnet på unionen mellom Tanganyika og Zanzibar av 1964. I øst har landet en over 700 km lang kystlinje mot det Indiske hav. Tanzanias flateinnhold er på 945.000 km2, ca. 2 ½ gang Norges samlede landområde.

Les mer
YARA: Grace er en av kvinnene som opplever godene av å jobbe sammen med norske Yara i Tanzania. . 
Photo: Yara.

I 2016 har ambassaden fortsatt sitt fokus på næringslivets samfunnsansvar i dialog med norske bedrifter i Tanzania. Den 13. desember organiserte ambassaden seminaret og workshopen «A Business Case for a Human Rights and Gender Approach».

Les mer
This Tanzanian woman was able to buy equipment for cultivating sea weed through micro financing. The sea weed is sold to a factory which exports to Japan.  
. 
Photo: Wim Opmeer .

‘Access to good, steady jobs and living wages is one of the main drivers of poverty reduction. The Government has today presented a white paper that sets out how Norwegian development assistance will be used to encourage private investments and promote job creation and poverty reduction,’ said Minister of Foreign Affairs Børge Brende.

Les mer

The Norwegian Government agency for Trade and Investment promotion, Innovation Norway, established its first office for the East African region in Nairobi in February 2014. As part of the Innovation Team, the Embassy in Dar es Salaam is currently setting up a business promotion strategy and is working in close collaboration with Innovation Norway in Nairobi.

Les mer
New brochure for Norwegian companies wanting to do business in Tanzania. 
Photo: DJPA.

The Government of Norway aims to contribute towards the reduction of poverty and the creation of long lasting growth in Tanzania. The Government of Norway therefore encourages Norwegian companies to invest and engage with Tanzania.

Les mer
Photo: MFA.

Tanzania er et fredelig land som nyter en fordelaktig posisjon i Øst-Afrika, takket være landets betydelige naturressurser og markedstilgang. Tanzanias medlemskap i East African Community (EAC) gir landet muligheten til å handle tollfritt innenfor det østafrikanske felleskapet.

Les mer
Photo: MFA.

Flere norske organisasjoner og institusjoner vil kunne bistå dem som ønsker å etablere et selskap eller investere i Tanzania.

Les mer